Новини

„Пътят на новото начало“ сред успешните проекти, финансирани от Норвежкия финансов механизъм


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/missiata/public_html/newbeginning/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/class-register.php on line 1831

„Пътят на новото начало“ бе един от проектите, представен пред страната-донор и Съвета на Европа като пример за добра практика, реализирана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Г-н Иводор Ковачев, управител на фондация „Мисия Спасение“ и ръководител на проекта, запозна официалните гости и участници в последното заседание на Комитета за сътрудничество по Програма BG14 и по Програма BG15 Норвежки финансов механизъм 2009-2014 с реализираните дейности в рамките на проекта и постигнатия от тях ефект. Иводор Ковачев

„Разказах за успешната ни работа със семействата на лишените от свобода, за семейните срещи, които организираме в Централния софийски затвор и усилията ни да подпомогнем процеса на възстановяване на разрушени семейни взаимоотношения, на прекъснати връзки между бащи и деца – казва г-н Ковачев. – Споделих също  за работата ни с лицата, изтърпели своето наказание и подкрепата, която им оказваме с цел успешната им ресоциализация в обществото. Европейските представители бяха много впечатлени от презентацията и работата ни, тъй като европейските насоки са именно да се акцентира на семействата.“

Сред официалните лица на събитието бяха заместник-министърът на правосъдието Красимира Филипова, която е и ръководител на Програма BG15, Софио Джелашвили – началник на отдел „Правосъдие и правно сътрудничество“, дирекция „Права на човека“, Съвет на Европа. Експерти от Министерство на правосъдието, което е Програмен оператор, също представиха напредъка в изпълнението на програмите и бяха набелязани следващите дейности. По Малка грантова схема, Програма BG 15 са реализирани общо 19 проекта, финансирани с над 2,5 млн. лв. от Норвежкия финансов механизъм. Според експертите всички показатели, определени в споразумението по Програма BG15 са изпълнени, а някои от тях значително надвишават първоначално заложеното. Като пример те посочиха високата степен на активност на лишените от свобода в различни дейности по проектите, което надвишава предварително очакваните резултати. Мониторинговият анализ на проекта „Пътят на новото начало“ също показа, че 92 % от анкетираните са участвали редовно в различните дейности. Въпреки че, проектът приключи официално, много от заложените в него занимания продължават, водени от преподавателите на доброволни начала.

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *