Събития

Наемането на работа на бивши затворници намалява риска от рецидив


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/missiata/public_html/newbeginning/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/class-register.php on line 1831

семинар работодатели

„Риск е да наемеш на работа човек, който е излежавал някаква присъда. Но вие най-добре знаете, че който не рискува, не печели. Ако помогнем на такъв човек, който е вървял по един недостоен път, да започне достойно съществуване, давайки му доверие, което може би дори не заслужава, ще изпитаме много по-голямо удовлетворение от това да спечелим купища пари или сделки.“ С тези думи Иводор Ковачев, председател на фондация „Мисия Спасение“, се обърна към работодателите, участвали в семинар, имащ за цел да ги запознае с предимствата и рисковете при наемане на лица, излежали ефективно своите присъди или такива, които изтърпяват своето наказание в затворнически общежития от затворен тип. Събитието се провежда в рамките на проекта „Пътят на новото начало“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Петнайсет представители на бизнеса от различни сектори на икономиката откликнаха на поканата. Сред тях имаше и такива, които вече са наели на работа бивши затворници. Работодателите бяха запознати също с някои добри практики в други европейски държави и САЩ. Г-н Ковачев цитира още британско проучване, според което, ако лишеният от свобода започне работа веднага след освобождаването му, опасността отново да извърши закононарушение намалява до осем пъти. Според същото проучване след три години трудова дейност случаите на рецидив вече са изключително редки. На участниците в семинара беше раздадена и специално подготвена информационна листовка по темата. Почти всички изявиха желание да им бъдат изпратени професионални профили на хора, излежали своите присъди, които биха могли да бъдат назначени на работа.

Пред работодателите говори и човек, който е лежал в затвора. Той сподели, че там се е сблъсквал с хора от различни прослойки-интелигентни, с добро образование и положение в обществото, както и такива, които са крайно неграмотни: „Това, което ги обединява, е, че всички си тръгват от това място със смесени чувства. Има я радостта, еуфорията, че излизат на свобода, но и тягостното усещане какво ги очаква, когато се озоват отвъд тези врати и ограждения. То е породено от реакцията на обществото и начина, по който ги възприема. Защото обществото ги приема с недоверие, със страх. Има много, които заслужават да бъдат приемани по този начин, но има и такива, които са обикновени хора, които поради неправилно време, неправилно място са се озовали там. Има хора, които са виновни и такива, които не носят вина, но когато излязат от там, шансовете им са сведени почти до нула. Много често това е причината тези хора да се озовават отново в затвора. Защото където и да отидат, на която и врата да почукат, печатът „този човек е бил в затвора“ върви заедно с тях и почти винаги, те не получават шанс.“ Мъжът разказа още за свое проучване, което показва, че в редица европейски страни и САЩ има различни възможности тези хора, да бъдат интегрирани отново в обществото. У нас дори човек да бъде оправдан в свидетелството му за съдимост пише „осъждан“. „Не знам дали знаете, че оправдателната присъда също е вид присъда – поясни той.- Казвам ви го от личен опит. Когато отнесеш този документ на своя работодател, той вижда, че ти си бил осъждан. Благодаря на г-н Ковачев и екипа на фондацията, че се интересуват от съдбата на тази прослойка от обществото, защото има много хора искат да имат втори шанс, нова възможност, каквато за много от тях рядко се открива.“

благотворителна изложба

Събитието беше предшествано от официалното откриване на благотворителна изложба „Свободен да творя“, организирана от Нана Райчева – преподавател по изящни изкуства по проекта „Пътят на новото начало“. Изложбата включва нейни картини, както и на учениците й, които изтърпяват присъдите си в Централния софийски затвор и участват в арт заниманията по проекта. Целта е тези хора да бъдат въвлечени в благородна кауза, да бъдат насърчени да правят добро, както и да бъде оценен по достойнство труда им. Изложбата може да бъде видяна през месец декември в „Дворецът на щастливите хора“. 30% от набраните средства ще бъдат използвани за обучение на деца на лишени от свобода.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *