Уоркшоповете по изкуства ще използват изящни и приложни изкуства, хорово пеене и танци, за да стимулират израз на чувствата и преживяванията преди да влезнат в затвора, вътре в затвора и спрямо семействата си. Преподавателите ще дават задания за рисунки, танц или песен, която да представят чувствата си към семействата, деца и съпруги. Голяма част от заниманията ще бъдат свързани със дискусии относно смисъла на изкуството и творчеството. Танците ще подпомогнат да се изразят физически чувства към съпругите, които не могат да се опишат с други изразни средства. Тримесечните уоркшопове ще завършват със среща на лишените от свобода със семействата им, за да представят своите умения в изящни и приложни изкуства, пеене, танци, както и да споделят своите очаквания и чувства за след излизането на свобод. Скритите заложби и чувства, ще бъдат изявени и съответно се изкуствата ще опосредстват комуникация с децата. Бащите ще бъдат поставяни и в ролеви игри, в ролята на деца, за да подобрят общуването си с децата.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *