Психологическа и социална подкрепа на лица лишени от свобода при реинтеграцията им в обществото. Успешното реализиране на тази дейност предвиждаме да доведе до формиране на една комплексна услуга за подкрепа на лица лишени от свобода.

Тя включва следните поддейности:

  • Юридическо съдействие при изготвяне на лични документи и регистрация в „Бюрото по труда“ c подкрепа в намиране на работа – помощ при подготовката на автобиография, насоки за представяне при срещата с потенциални работодатели, организиране на срещи с потенциални работодатели.
  • Осигуряване на място за провеждане на регулярни срещи с лица лишени от свобода, излежали присъдите си. Идеята е то да се превърне в място на сигурност и подкрепа за завърналите се в обществото лишени от свобода. В тази зала ще се провеждат индивидуални консултации с експерт по социална рехабилитация и с психолог и събирания на групи по интереси за преодоляване на социалната изолация. Тя ще бъде оборудвана с 30 работни места, компютър, медиен проектор, екран и флипчарт.
  • Продължаване на обучителните курсове по психология и социална адаптация, финанси, предприемачество, лидерство и арт стимулации. Всяка седмица до 16 учебни часа.
  • В наетата за целта зала, насърчаване на доброволческа дейност с цел по-бърза реинтеграция в обществото – помощ в проектите на фондацията „Шарената къща“ (пазаруване), „Училище за щастливи деца“ (почистване на зала, подреждане на маси и т.н.), помощ при организиране на новоизлезлите от затвора (координация, прозваняване по телефон, организиране на срещи за съветване), разпоредители при провеждането на различните курсове и др.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *