Семинарът по управление на лични финанси ще въведе основните принципи на управление, а именно: източници на приходи, спестяване, бюджетиране, правило без заеми, инвестиране. Преподавателите ще спомогнат за изработване на личен финансов план и оценка на финансовото състояние на лицата лишени от свобода, както и поставяне на финасови цели след излизане на свобода. Семинарът е особено важен за изработване на реалистичен поглед към бъдещето и адекватна подготовка за излизане на свобода.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *