Обучителния семинар по предприемачество включва следните основни подтеми: Същност на предприемачеството; Стъпки при основаването на предприятие; нормативни трудности и др. Целта е всеки от обучаваните в края на семинара да може да си отговори на няколко основни въпроса, а именно кой сегмент от пазара ще е неговата цел, с какво ще се занимава, какъв вид предприятие ще основе, с какви средства, да познава бизнеса, с който се заема, да предвиди възможните причини за провал и др.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *