СЕМИНАР ЗА ДОБРОВОЛЦИ И ЕКСПЕРТИ, КОИТО РАБОТЯТ С ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА

Президента на Фондация „Мисия Спасение“ ще предаде опита си в работата с лица лишени от свобода на 12 души, които ще работят в затвора по проекта. Всеки един от експертите ще има по един доброволец, който да подпомага дейността му по време на провеждане семинарите, уоркшоповете и курсовете. Експертите и доброволците ще придобият умения за разрешаване на конфликти, справяне под стрес и в резистентна обстановка. За всеки един от преподавателите е изключително важно да умеят да управляват различията и да оценят правилно поведението на лишените от свобода. Така също те трябва да умеят да намаляват напрежението, между отделни личности, които взимат участие.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *