Организиране на празнични срещи на семействата в затвора по повод Възкресение Христово, първият учебен ден и Рождество Христово, съпроводени със специална програма и почерпка.

Положителна нагласа за дейностите по проекта и съответно пълноценно включване на семействата в координация и ресоциализация на лишените от свобода лица.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *