Срещи с освободени, които имат съществен напредък в ресоциализацията със стартиране на собствен бизнес, трудоустрояване, успешно възстановяване на семейни връзки и т.н., да бъдат мотивирани да участват като доброволци на Фондацията в работата по проекта в последните 3 месеца. Със собствения си пример ще мога да насърчат и предат нататък своите умения и мотивация за промяна.

Срещи с настоящи затворници, които искат да се включат в проектите по добротворство на Фондацията, като например да изработят или ремонтират предмети, необходими на майки от Шарената къща проект.

Успешна ресоциализация и мотивация за останалите участници в проекта.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *