ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ

ОТНОСНО НАЕМАНЕТО НА РАБОТА НА ЛИЦА, ИЗЛЕЖАЛИ ВЕЧЕ СВОИТЕ ПРИСЪДИ

ИЛИ НАСТОЯЩИ ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА

 Някои от добрите практики в световен мащаб и България

От 2000 г. работодатели в САЩ не само назначават такива служители, но и сами ги търсят на кариерни панаири в затворите. Освен проблема с дефицита на хора, те посочват като мотив превантивния ефект: „По-добре да бъдат в нашите фирми, отколкото да бродят из кварталите ни“, коментира собственик на агенция за подбор, която намира работа на хиляди лишени от свобода още преди да са излежали присъдата си. Когато вземат решение за назначаване, работодателите обикновено обръщат внимание на характера на извършеното престъпление, както и на неговата давност и избягват да наемат бивши затворници единствено за позиции, които предполагат работа с пари.

 • В Полша частни компании наемат лишени от свобода, които все още не са излежали присъдите си. По този начин през 2007 г. около 6000 лишени от свобода с леки наказания работят извън затворите в строителни, производствени и текстилни фирми. Например, такива служители от град Волов шият калъфки за възглавници за мебелната верига IKEA.
 • В Холандия пък инспектори обгрижват лишените от свобода още преди да излязат на свобода, като им помагат да намерят квартира и работа, както и да изтеглят кредити, за да изплащат задълженията, които имат.
 • В България част от лишените от свобода, особено тези с по-лек режим в т.нар. затворнически общежития (около 20-25% от общия брой), също имат възможност да работят – наемат ги външни работодатели в сферата на строителството, дърводобива и дървообработването, керамичното производство, земеделието. Това им позволява да запазят контакта с външния свят и да не загубят трудовите си навици, като същевременно облекчат наказанията си. След освобождаването обаче проблемите остават поради обществените нагласи и стереотипи.

В България е регламентирана мярка за насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” – чл.55 от Закона за насърчаване на заетостта. По мярката се стимулират работодатели, които разкриват работни места и осигуряват заетост на безработни лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода”. През 2010 г. се субсидират разходите  на работодателите за заплати и осигуровки на лица от целевата група за период до 6 месеца. Минималният срок за наемането им е една година. По условията на мярката са работили 9 лица. Изразходваните средства са в размер на 8 724 лв.

Малкият брой на добрите практики показва, че в бъдеще е необходимо да се разработят повече такива с цел ефективна ресоциализация на освободените от местата за лишаване от свобода. Необходимо е също така, усилията да бъдат съсредоточени върху най-рисковия период – първите месеци на свобода. В държавата липсват центрове за социална рехабилитация и интеграция на правонарушители и е слабо развито обучението на професионалисти по реинтеграционни програми. Работата на фондация „Мисия Спасение“ е изключително съсредоточена в развитието на този недостиг.

Акценти

 • Партньорство „организации – институции“
 • Партньорство „организации – организации“
 • Партньорство „организации – бизнес“
 • Повече възможности за работни места = намаляване на рецидивите. Британски изследвания показват, че ако лишеният от свобода започне работа веднага след освобождаването му, опасността отново да извърши закононарушение намалява до осем пъти. Според същото проучване след три години трудова дейност случаите на рецидив вече са изключително редки.
 • Социална рехабилитация и интеграция
 • Социално и трудово консултиране и посредничество
 • Мотивиране и съдействие за продължаване на образованието и обучение за професионална квалификация
 • Повишаване на обществената информираност и чувствителност към проблемите на лишените от свобода и процесите на тяхната реинтеграция.
 • Липса на цялостна стратегия и достатъчно специализирани програми за подпомагане процеса на адаптация на бившите затворници.
 • Преодоляване на предразсъдъците

 Правата ми в затвора

Правно положение на лишените от свобода в България и проблеми при изтърпяване на наказанието лишаване от свобода

Европейска конвенция за правата на човека